• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Personalia

Skjemautfylling

Søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap

Personalia

Pålogget bruker uten f.nr
og
/

Søknaden gjelder fritak for opplæring i 600 timer norsk og samfunnskunnskap 
Jf. Introduksjonsloven § 17 fjerde ledd.


Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse før 1. januar 2016.

Innvandrere som omfattes av rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det
  • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk

Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse etter 1. januar 2016

Innvandrere som omfattes av rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det
  • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
  • de kan dokumentere tilstrekkelige samfunnskunnskaper (bestått prøve i samfunnskunnskap uavhengig av språk prøven er tatt på)
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader